Even voorstellen

Mr. Huub Beaujean: opleiding
Nederlands recht en notariaat, Radboud
Universiteit Nijmegen. Ik ben 34 jaar
advocaat geweest in de algemene praktijk
tot februari 2008 te Gulpen-Wittem.
De laatste 20 jaar ben ik vooral
werkzaam geweest op het gebied van
Personen- en Familierecht. De laatste
twee jaar ben ik nauw betrokken bij de
onderhandelingen in de
onteigeningsprocedures met betrekking tot
de buitenring Parkstad Zuid-Limburg.
Het moge duidelijk zijn, maar ik wil
benadrukken dat ik in het geval van een
onteigening optreed als onafhankelijk en
deskundig onderhandelaar voor de partij
die met onteigening in aanraking komt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Contactgegevens Huub Beaujean

Mr. H.F.M. Beaujean
Mobiel: 06-53934163
Bgg:043-4559075
Fax:043-4559076
E-mail:
hfmbeaujean@uwbemiddelaar.nl
www.uwonteigeningsadviseur.nl
Eperweg 3
6281 NA Mechelen

Posted in UW ONTEIGENINGSADVISEUR | Tagged , | Leave a comment

7. Schadeloosstelling woning

Als Uw woning, bedrijf of perceel voor onteigening is aangewezen dan heeft U recht op
een schadeloosstelling.
7a. Betreft het uw woning, dan is de reele marktprijs c.q. de verkoopwaarde het
uitgangspunt. Van de waarde wordt meestal de methode van taxatie op basis van
vergelijkingsprijzen gehanteerd. Ik adviseer mijn clienten altijd om zelf een taxatie door
een NVM-makelaar te laten uitvoeren. Deze kosten komen in het eerste geval voor uw
rekening maar zijn later weer te verhalen op de overheid als onderdeel van de
schadeloosstelling. De onderhandelingen vinden meestal bij U thuis plaats met een door
de overheid aangestelde ambtenaar en uw juridisch adviseur.
7b. U heeft recht op een reele verhuiskosten vergoeding. Het betreft globaal een bedrag van
10000 Euro.
7c. Omdat U meestal een vervangende woonruimte zult aankopen heeft U recht op de
zgn. 6% vergoeding. Dat is de 6% overdrachtsbelasting die U betaalt bij aankoop van
een nieuwe vervangende woning. U bent niet verplicht om opnieuw te kopen, U mag ook
een woning gaan huren. In dat geval wordt er toch de 6% uitbetaald.
7d. Tenslotte krijgt U herinrichtingskosten (herinrichtingskosten zijn de kosten voor het
bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing)voor de nieuwe woning vergoed.
8. huurders
ook huurders hebben recht

Posted in UW ONTEIGENINGSADVISEUR | Tagged | Leave a comment

6. Gratis deskundige bijstand

De kosten die U maakt om U te kunnen voorzien van juridische bijstand, zijn de kosten
die U zonder onteigening niet zou hebben gemaakt. Deze kosten vloeien rechtstreeks voort
uit de onteigening en moeten door de overheid worden voldaan als een onderdeel van de
schadeloosstelling. De overheid betaalt in de praktijk rechtstreeks aan de juridisch
adviseur. Deze regeling heeft ook een wettelijke basis en wel in het besluit van de
Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 7 dec. 2005 (staatscourant 15 dec. 2005)

Posted in UW ONTEIGENINGSADVISEUR | Tagged | Leave a comment

4. Schikking in der minne

De overheid verwerft de meeste percelen
(uw huis , bedrijf of grond) door met U
te onderhandelen. in het geval van een
succesvolle onderhandeling spreken wij
dan van een schikking in der minne.
Voor de aanvang van de
onderhandelingen is het van zeer groot
belang dat U zich voorziet van een
juridisch adviseur. In die hoedanigheid
treed ik voor de client op, met als doel:
het behalen van een zo best mogelijk
resultaat.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

3. De overheid

De overheid gaat eerst met de burger op
vrijwillige basis met U onderhandelen
indien ze uw perceel nodig hebben voor
de realisatie van hun project. Als de
onderhandelingen niet lukken dan zal de
overheid een procedure bij de rechter
moeten starten. ( In dat laatste geval,
(plusminus 5% van alle gevallen bron:
Provincie Limburg) , zal er door de
rechter een vonnis worden uitgesproken.
In dat geval spreekt men van onteigening
in alle andere gevallen is er sprake van
een schikking in der minne d.w.z. een
vrijwillige verkoop aan de overheid.

Posted in UW ONTEIGENINGSADVISEUR | Tagged , | Leave a comment

2. Het algemeen belang

Het algemeen belang wordt vastgesteld
middels politieke besluitvorming door de
staat, provincie, waterschap of gemeente.
Het betreft de uitvoering van vastgestelde
plannen, zoals de aanleg van wegen, een
nieuwe spoorweg e.d.

Posted in UW ONTEIGENINGSADVISEUR | Tagged , | Leave a comment

1. Begrip onteigening

Het gaat om het ontnemen van eigendom
door de overheid in het algemeen belang
en tegen een vooraf verzekerde
schadeloosstelling.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment